Pengumuman Hasil Seleksi Enumerator

Bersama ini kami sampaikan daftar nama yang lolos seleksi Enumerator Survei Surveilans Gizi Melalui E-PPGM Provinsi Sulswesi Selatan Tahun 2018, yang dinyatakan lulus ialah peringkat 1-120. Enumerator yang lulus seleksi diminta untuk terus memantau informasi melalui website ini terkait pembagian kelompok serta jadwal pelatihan.

pengumuman lulus enum

Berikut daftar nama yang dinyatakan lulus

PERINGKAT NAMA LENGKAP PENDIDIKAN NILAI TOTAL
1 A. Riska Kumala Majid D-IV Gizi (Str. Gz.) 490
2 Ardiansyah D-IV Gizi (Str. Gz.) 490
3 Ferliani Fransisca Sapang D-IV Gizi (Str. Gz.) 490
4 Nurhumaira D-IV Gizi (Str. Gz.) 490
5 Andi Biangkha Batari Amin D-IV Gizi (Str. Gz.) 485
6 Ijatul Mutmainnah D-III GIZI (Amd. Gz.) 485
7 Mukhsinah Syaparuddin D-III GIZI (Amd. Gz.) 485
8 Niftita Rahma Ibrahim D-III GIZI (Amd. Gz.) 485
9 Rizka Purnamasari S-1 Gizi (S.Gz) 485
10 Abigail Tomarere D-III GIZI (Amd. Gz.) 481
11 Indra Hardi Triyanda D-III GIZI (Amd. Gz.) 481
12 Ratmi Kurniawati D-IV Gizi (Str. Gz.) 481
13 Vera Anrina,S.Gz S-1 Gizi (S.Gz) 481
14 Hadrianti Rachman D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
15 Nanda Irma Aulia Desy Pratiwi D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
16 Nur Wahyuni D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
17 Nurhayati Muslimin D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
18 Nurul Inayah D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
19 Rezky Fitrawan D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
20 Rima D-III GIZI (Amd. Gz.) 480
21 Riza Muliana D-III GIZI (Amd. Gz.) 480
22 Siti Adwiyah Hamka D-III GIZI (Amd. Gz.) 480
23 Totenri Suhartina D-IV Gizi (Str. Gz.) 480
24 Sunardi Syam D-III GIZI (Amd. Gz.) 480
25 Akrim Said S-1 Gizi (S.Gz) 475
26 Desti Cici Pilomangalik D-IV Gizi (Str. Gz.) 475
27 Hardianti D-III GIZI (Amd. Gz.) 475
28 Istianah Adnan D-III GIZI (Amd. Gz.) 475
29 Lilis Nurlinda Sari D-IV Gizi (Str. Gz.) 475
30 Nurul Utami R D-IV Gizi (Str. Gz.) 475
31 Sulastri D-III GIZI (Amd. Gz.) 475
32 Widya D-III GIZI (Amd. Gz.) 475
33 Windasari D-IV Gizi (Str. Gz.) 475
34 Budiman D-III GIZI (Amd. Gz.) 475
35 Ferdi Ariyanto D-III GIZI (Amd. Gz.) 475
36 Nurfaizin D-III GIZI (Amd. Gz.) 472
37 Asniar Hardianti Supu D-IV Gizi (Str. Gz.) 471
38 Irmawati D-III GIZI (Amd. Gz.) 471
39 Waode Yuniarti Utami Manan D-III GIZI (Amd. Gz.) 471
40 A. Wahyuni. S D-IV Gizi (Str. Gz.) 470
41 Annisa D-IV Gizi (Str. Gz.) 470
42 Illok Semawar D-III GIZI (Amd. Gz.) 470
43 Nurul Ayu D-III GIZI (Amd. Gz.) 470
44 Nurwahidah D-III GIZI (Amd. Gz.) 470
45 Tenri Puli S-1 Gizi (S.Gz) 470
46 Tri Suhartini D-IV Gizi (Str. Gz.) 470
47 Saheria Azzahra D-III GIZI (Amd. Gz.) 470
48 Sulfitriadi D-III GIZI (Amd. Gz.) 470
49 Masri Maulana D-III GIZI (Amd. Gz.) 470
50 Aliffiani Widyansyah D-IV Gizi (Str. Gz.) 469
51 Ika Nur’apriatunnisa D-IV Gizi (Str. Gz.) 469
52 Andhini Dwi Astari D-IV Gizi (Str. Gz.) 469
53 Agustina D-IV Gizi (Str. Gz.) 466
54 Megawaty D-IV Gizi (Str. Gz.) 466
55 Rosmina D-III GIZI (Amd. Gz.) 466
56 Ulfa Mansyur D-III GIZI (Amd. Gz.) 466
57 Fitrah Al Amanah D-III GIZI (Amd. Gz.) 465
58 Muh. Kabir Wahab D-III GIZI (Amd. Gz.) 465
59 Muhammad Yunus D-IV Gizi (Str. Gz.) 465
60 Nur Diana D-III GIZI (Amd. Gz.) 465
61 Nurul Fahmi S-1 Gizi (S.Gz) 465
62 Warisman Wahab D-III GIZI (Amd. Gz.) 465
63 Nurul Amanah D-IV Gizi (Str. Gz.) 465
64 Desly Adha Ramah D-IV Gizi (Str. Gz.) 464
65 Riska Wulandari S-1 Gizi (S.Gz) 464
66 Nurul Insani D-III GIZI (Amd. Gz.) 461
67 Anwar Lubis S-1 Gizi (S.Gz) 460
68 Asriani Syam D-III GIZI (Amd. Gz.) 460
69 Farid Fahri D-III GIZI (Amd. Gz.) 460
70 Renny Nursaidah D-III GIZI (Amd. Gz.) 460
71 Sri Wahyuni D-III GIZI (Amd. Gz.) 460
72 Sulfah Nur Fadhila D-IV Gizi (Str. Gz.) 460
73 Halil Munawir D-IV Gizi (Str. Gz.) 459
74 Selviyanti D-IV Gizi (Str. Gz.) 459
75 Fachraeni Usman D-IV Gizi (Str. Gz.) 457
76 Hermawati Balfas D-III GIZI (Amd. Gz.) 456
77 Irma Nur Amelia D-III GIZI (Amd. Gz.) 456
78 Nur Fadilah D-III GIZI (Amd. Gz.) 456
79 Kurnia Yusuf S-1 Gizi (S.Gz) 455
80 Darlinah D-III GIZI (Amd. Gz.) 455
81 Fitriana Hatta D-III GIZI (Amd. Gz.) 455
82 Noni Irianti D-III GIZI (Amd. Gz.) 455
83 A.Rifqah Amelia D-III GIZI (Amd. Gz.) 454
84 Winda D-III GIZI (Amd. Gz.) 452
85 Athiah Rezki Fauziah D-III GIZI (Amd. Gz.) 451
86 Susanti D-III GIZI (Amd. Gz.) 450
87 Regita Nur Pratiwi D-IV Gizi (Str. Gz.) 450
88 Mahirah D-III GIZI (Amd. Gz.) 447
89 Milda D-III GIZI (Amd. Gz.) 447
90 Rezky Damayanti Rusli D-IV Gizi (Str. Gz.) 447
91 Dwi Wahyuni Wulandari D-IV Gizi (Str. Gz.) 445
92 Ekariskawati D-IV Gizi (Str. Gz.) 445
93 Irna Nur Adelina D-III GIZI (Amd. Gz.) 444
94 Wijayanti Burhanuddin D-IV Gizi (Str. Gz.) 442
95 Nurwahyuni K D-III GIZI (Amd. Gz.) 440
96 A Khusnul Khatimah Ks D-III GIZI (Amd. Gz.) 439
97 Mentari Purnamasari Mannan D-IV Gizi (Str. Gz.) 439
98 Sri Andriyani Suardi D-III GIZI (Amd. Gz.) 438
99 Andi Purnamasari D-III GIZI (Amd. Gz.) 437
100 Muhammad Ridwan Zain S-1 Gizi (S.Gz) 437
101 Nur Haswi S-1 Gizi (S.Gz) 436
102 Donna Inrivianthy D-IV Gizi (Str. Gz.) 434
103 Sri Wulandari S-1 Gizi (S.Gz) 433
104 Nirwana D-III GIZI (Amd. Gz.) 432
105 Andi Fachriah D-III GIZI (Amd. Gz.) 431
106 Rifka Annisa D-III GIZI (Amd. Gz.) 431
107 Fanda Tourina Sarrin D-IV Gizi (Str. Gz.) 430
108 Ipha Aprilia Kartini D-III GIZI (Amd. Gz.) 430
109 Nurbiah S-1 Gizi (S.Gz) 428
110 Musdalifah Dahlan D-III GIZI (Amd. Gz.) 428
111 M.Irwansyah A D-III GIZI (Amd. Gz.) 427
112 Herawati Amin D-III GIZI (Amd. Gz.) 427
113 Hardianti D-IV Gizi (Str. Gz.) 427
114 Hikmah Mansur D-III GIZI (Amd. Gz.) 426
115 Nurul Riski Jamaluddin D-III GIZI (Amd. Gz.) 426
116 Ridha Sufiani D-III GIZI (Amd. Gz.) 425
117 Dini Hariyati D-III GIZI (Amd. Gz.) 424
118 Kridayanty D-IV Gizi (Str. Gz.) 421
119 St.  Hardyanti Oktaviana R D-III GIZI (Amd. Gz.) 419
120 Rahmiyati R D-IV Gizi (Str. Gz.) 419

Daftar Nama Cadangan

(Cadangan akan dihubungi jika ada Enumerator yang lulus utama mengundurkan diri)

PERINGKAT NAMA LENGKAP PENDIDIKAN NILAI TOTAL
121 Ardiantri Sahidiyah D-III GIZI (Amd. Gz.) 416
122 Azhwarany Mahaputri S-1 Gizi (S.Gz) 412
123 Wahyuni Sulistiawati D-IV Gizi (Str. Gz.) 410
124 Arundini D-III GIZI (Amd. Gz.) 409
125 Putri Mutmainnah Musliman S-1 Gizi (S.Gz) 408
126 Widyawati A D-III GIZI (Amd. Gz.) 407
127 Askar Yusuf S-1 Gizi (S.Gz) 405
128 Musdesintha Sari D-III GIZI (Amd. Gz.) 405
129 Fitriyani D-III GIZI (Amd. Gz.) 404
130 Riska D-III GIZI (Amd. Gz.) 402
131 Yane Aprianty Gala S-1 Gizi (S.Gz) 400
132 Nur Khalifah D-III GIZI (Amd. Gz.) 399
133 Inarwati D-III GIZI (Amd. Gz.) 397
134 Fadhillah D-III GIZI (Amd. Gz.) 396
135 Asmiati D-IV Gizi (Str. Gz.) 395
136 A. Nurwati. G S-1 Gizi (S.Gz) 394
137 Ida Nurlaelah D-III GIZI (Amd. Gz.) 394
138 Meliani D-IV Gizi (Str. Gz.) 394
139 Hasra Ryska S-1 Gizi (S.Gz) 391
140 Novita Rante Linggiallo D-III GIZI (Amd. Gz.) 386
141 Riska Wulantika D-III GIZI (Amd. Gz.) 375
142 Mutnainah D-III GIZI (Amd. Gz.) 374
143 Mardhiati S-1 Gizi (S.Gz) 371
144 Marwanti D-IV Gizi (Str. Gz.) 367
145 Asnidar D-III GIZI (Amd. Gz.) 360
146 Hardiyanti D-III GIZI (Amd. Gz.) 354
147 Hasmini D-III GIZI (Amd. Gz.) 345
148 Dinda Tri Lestari S-1 Gizi (S.Gz) 345
149 Ealdryani S-1 Gizi (S.Gz) 332